TUSSENSTAND

April 2021. Het is inmiddels een jaar geleden dat project 053DierInTuin is gestart en al veel mensen uit gemeente Enschede hebben onze wildcamera’s in de tuin gehad. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van welke dieren er in Enschedese tuinen leven, gaan wij natuurlijk door met het plaatsen van wildcamera’s. Reserveren van de wildcamera’s kan dus nog steeds!
Klik op de knop hieronder om deel te nemen!

Het project loopt als een trein en heeft al veel bijzondere beelden opgeleverd. Hieronder is per deelgebied weergegeven welke dieren zich voor onze camera’s hebben bewogen.
Met dank aan de KNNV Afdeling Regio Enschede voor de uitvoer van dit project, het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de verleende subsidie ten behoeve van de aanschaf van de materialen en bovenal de tuineigenaren die hun tuin ter beschikking hebben gesteld!

BINNENSINGELGEBIED
Ekster
Houtduif
Huismus
Kat
Koolmees
Pimpelmees

BUITENGEBIED-NOORD
Bosuil
Haas
Steenmarter

BUITENGEBIED-ZUID
Boomklever
Eekhoorn
Ekster
Gaai
Glanskop
Grote Bonte Specht
Haas
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Kat
Koolmees
Kraai
Merel
Pimpelmees
Roodborst
Spitsmuis
Vink

ENSCHEDE-NOORD
Eekhoorn
Egel
Ekster
Gaai
Groene Specht
Heggenmus
Houtduif
Kat
Koolmees
Merel
Muis
Pimpelmees
Steenmarter
Roodborst
Turkse Tortel

ENSCHEDE-ZUID
Eekhoorn
Egel
Ekster
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Kat
Koolmees
Merel
Muis
Pimpelmees
Rat
Roodborst
Steenmarter
Turkse Tortel
Vink
Winterkoning
Zanglijster

GLANERBRUG
Egel
Ekster
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Kat
Kauw
Koolmees
Merel
Muis
Pimpelmees
Rat
Roodborst
Spitsmuis
Steenmarter
Turkse Tortel
Vink
Zanglijster

HOGELAND-VELVE
Bosmuis
Ekster
Haas
Heggenmus
Hommel
Houtduif
Huismus
Kat
Koolmees
Merel
Roodborst
Steenmarter
Turkse Tortel
Worm

RIBBELT-STOKHORST
Eekhoorn
Ekster
Gaai
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Kat
Koolmees
Merel
Muis
Roodborst
Steenmarter
Zanglijster

TWEKKELERVELD
Kauw
Kraai